Themabijeenkomst verkeer & dorpsplein op woensdag 23 maart

De eerste openbare vergadering/bijeenkomst van dorpscommissie Laeve Grashook staat gepland voor woensdag 23 maart, om 19.30 uur in de Ankerplaats. Tijdens deze bijeenkomst komen twee thema’s aan bod: verkeer in Grashoek en het dorpsplein (het plein bij de kerk). Graag nodigen wij je uit om mee te praten over deze zaken. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Opgeven is niet nodig.

Verkeer

Als dorpscommissie horen we graag wat er leeft in het dorp met betrekking tot verkeer en de inrichting van straten in Grashoek. De dorpscommissie kan deze zaken waarschijnlijk niet oplossen, maar wellicht wel advies geven hoe hiermee om te gaan. Of krachten bundelen om samen dingen voor elkaar te krijgen. Alles begint met luisteren naar wat inwoners hierover te vertellen hebben. Daarvoor willen wij jullie 23 maart de mogelijkheid geven.

Dorpsplein

Er moet iets gebeuren met het gedeelte van het dorpsplein bij de kerk. Zoals jullie wellicht weten, zijn er diverse beuken afgestorven. Dit ontsiert het plein. Daarnaast is de suggestie gedaan om minder verharding aan te brengen op dit gedeelte van het plein, en hebben mensen gevraagd om het plein wat meer aan te kleden. Wij willen samen met jullie bekijken of het mogelijk is om hiervoor een commissie op te starten. Ook hier begint het met eerst luisteren naar wat jullie hierover te vertellen hebben.

Praat mee!

We hopen jullie allemaal te zien tijdens deze eerste themabijeenkomst op 23 maart. Want Laeve Grashook, det doon wae same!

Over de openbare vergaderingen

Tijdens de kick-off van de dorpscommissie hebben we aangekondigd dat we minimaal zes keer per jaar openbaar vergaderen, in het gemeenschapshuis. Dat betekent dat iedereen bij die vergaderingen kan aansluiten, om te luisteren of zelf een onderwerp in te brengen.

Gepubliceerd door dorpscommissielaevegrashook

‘Laeve Grashook’ is de dorpscommissie van Grashoek. We zetten ons op een proactieve manier samen met het dorp in voor de leefbaarheid van Grashoek.

%d bloggers liken dit: