Zélf aan de slag

Zeg je ‘zelfsturing’, dan zeg je Grashoek. Dat houdt in dat we ons zélf actief inzetten voor een levendig en leefbaar dorp, en niet afwachtend naar de gemeente kijken. We geven zélf richting aan de ontwikkeling van het dorp. Dat is juist ook een eigenschap die in het karakter van het dorp lijkt te zitten: we weten van aanpakken in Grashoek. ‘Laeve Grashook’ staat voor levendigheid, leefbaarheid en trots. Onder deze kreet zijn de afgelopen tien jaar vele initiatieven door het dorp zélf opgepakt. Succesvolle voorbeelden zijn de viering van 100 jaar Grashoek, het plan Dorpshart voor Grashoek en het infoloket. ‘Laeve Grashook’ past dan ook precies bij datgene waar de dorpscommissie voor staat. Want een leefbaar dorp, det doon wea same! Grashoek kenmerkt zich dan ook door een grote gemeenschapszin – dat zie je terug in het verenigingsleven en de verschillende activiteiten in het dorp.

Op wat voor manier kun jij iets bijdragen aan Grashoek? Heb je een idee, plan of project voor het dorp? Ga dan zelf aan de slag! Dorpscommissie Laeve Grashook kan ondersteunen in het starten van een initiatief of plan, bijvoorbeeld door mee te denken, helpende handjes te werven of te adviseren vanuit één van de werkgroepen. Belangrijk daarbij is dat het initiatief breed gedragen wordt in het dorp.

Grashoek – voorbeeld voor zelfsturing

Grashoek was de eerste dorpskern van de gemeente Helden, die in 2000 het initiatief nam om een dorpsontwikkelingsvisie samen te stellen. Het dorpsoverleg was ervan overtuigd dat de dorpsgemeenschap voldoende kwaliteiten in huis had om zélf de toekomst van het dorp te bepalen. De gemeente Helden stimuleerde dat en nog dat jaar werd de term ‘zelfsturing’ geïntroduceerd.

In die dorpsontwikkelingsvisie van Grashoek stond de toekomstige leefbaarheid van het dorp centraal. Hoe kunnen we het dorp naar de toekomst toe leefbaar houden? Op basis van onderzoeken en gesprekken met allerlei inwoners werden vervolgens plannen gemaakt. In de periode daarna kreeg de leefbaarheid een boost. De plannen voor de verbouwing van gemeenschapshuis de Ankerplaats werden zo aangepast dat er plek was voor allerlei nieuwe voorzieningen, die het dorp zelf wilde gaan opzetten en uitvoeren. Er werd een dagvoorziening voor senioren en mensen met beperkingen gerealiseerd, een wekelijks eetpunt, een kleine bibliotheekvoorziening, dorpsvervoer, een informatieloket voor inwoners over alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Al deze voorzieningen werden ontwikkeld door de inwoners van Grashoek, met hulp van medewerkers van professionele organisaties, waar dat nodig was. Het dorp zélf was aan zet. De gemeente en andere maatschappelijke organisaties faciliteren en ondersteunen waar nodig.

Ook de complete renovatie van het dorpsplein in 2013/2014 was op basis van een plan dat geheel door inwoners van Grashoek zelf is opgesteld. Er kwamen mogelijkheden voor dorpsevenementen, optredens, jeu de boules, een speeltuin voor kinderen en gelegenheid voor ‘toevallige ontmoetingen’. Weer een goed voorbeeld van zelfsturing en van samenwerking tussen inwoners en gemeente.

Een leefbaar Grashoek, det doon wae same!