Over de dorpscommissie

‘Laeve Grashook’ is de dorpscommissie van Grashoek. We zetten ons op een proactieve manier in voor de leefbaarheid van Grashoek. Dat doen we niet vanuit de bestuurstafel, dat doen we juist sámen met de gemeenschap. Het uitgangspunt is namelijk dat we als dorp zélf aan de slag gaan, en niet meteen naar de gemeente kijken als er een idee of probleem is.

Daar hebben we als dorpscommissie een stimulerende rol in: door belangrijke informatie te delen, verbindingen te leggen, te adviseren en te ondersteunen in het opstarten van nieuwe initiatieven. Zodat we ons met z’n állen kunnen inzetten voor een leefbaar en levendig Grashoek. Want dat is de kracht van Grashoek: wae doon ’t same!

Wie is de dorpscommissie?

Nadat het voormalige dorpsoverleg gestopt is, hebben meerdere inwoners meegedacht over de vragen ‘hoe nu verder?’ en ‘wat heeft het dorp nodig?’. Daar is een groepje enthousiaste personen uitgekomen, die nu dorpscommissie Laeve Grashook vormen. Dit zijn John Janssen, Robin Peeters, Rob Steeghs, Lindy Bos en Jeroen Theelen.

Wil je zelf een rol spelen in de dorpscommissie? Neem dan contact op via onze Facebookpagina of mail naar info@laevegrashook.nl.

Vergaderingen van de dorpscommissie

Als dorpscommissie vergaderen we minimaal zes keer per jaar openbaar, in het gemeenschapshuis. Dat betekent dat iedereen bij die vergaderingen kan aansluiten, om te luisteren of zelf een onderwerp in te brengen.

Wanneer onze volgende openbare vergadering gepland staat, vind je op deze pagina. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. De agendapunten voor deze vergadering worden kort van tevoren op die pagina bekendgemaakt. Heb je zelf een onderwerp dat je met ons wil bespreken? Laat het ons dan van tevoren weten door te mailen naar info@laevegrashook.nl.

Waar staan we voor?

Het ‘hoe, wat en waarom’ van de dorpscommissie leggen we hieronder uit.

Stimuleren en ondersteunen van initiatieven

Heb je een idee, plan of initiatief? Pak dan ook je eigen verantwoordelijkheid en ga zelf aan de slag. Want een leefbaar Grashoek, dat doen we tenslotte samen. Als dorpscommissie wij kunnen ondersteunen in het starten van een initiatief, bijvoorbeeld door mee te denken of je in contact te brengen met de juiste personen. Belangrijk daarbij is dat het initiatief breed gedragen wordt.

Verbindingen leggen

Als dorpscommissie bevorderen we overleg en samenwerking tussen inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en werkgroepen. Dat doen we door verbindingen te leggen en regelmatig themabijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld voor jongeren of ondernemers. Laeve Grashook is ook de linking pin tussen gemeente, inwoners en allerlei organisaties die zich inzetten voor de leefbaarheid van Grashoek. Daarnaast zijn we een serieuze en vroegtijdige gesprekspartner van de gemeente, bij onderwerpen die van belang zijn voor de dorpsgemeenschap. 

Informatie delen & ‘ophalen’ 

Belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen in en rondom het dorp volgen we op de voet. We delen informatie over projecten, initiatieven en activiteiten waar inwoners van op de hoogte moeten zijn. Zonder daarbij de formele rol en verantwoordelijkheid van de gemeente over te nemen. Relevante informatie delen we via sociale media, onze website infograshoek.nl en door ieder jaar een informatiebijeenkomst te organiseren. Daarin nemen we het dorp mee in de stand van zaken, delen we waar we vanuit Laeve Grashook mee bezig zijn én praten we met elkaar over wat beter kan.

En communiceren is natuurlijk geen ‘eenrichtingsverkeer’. Luisteren en in contact zijn met inwoners vinden we belangrijk. We willen namelijk graag weten wat er in de gemeenschap speelt zodat we, waar nodig, daarop kunnen inspelen. Heb je een vraag, ideeën die je wil delen of onderwerpen die je met ons wil bespreken? Laat het ons dan weten! Dat kan heel makkelijk via de Facebookpagina van Laeve Grashook of door te mailen naar info@laevegrashook.nl.

Wat niet?

De dorpscommissie is geen ‘meldpunt’ voor klachten van inwoners of een ‘doorgeefluik’ naar de gemeente. We hebben ook geen bemiddelende rol in dit soort kwesties, je bent zelf aan zet. Klachten over bijvoorbeeld stoeptegels of geluidsoverlast gaan we dan ook niet oplossen, maar we kunnen hierin wél adviseren over de te nemen stappen. Die adviezen gaan van medestanders zoeken en het probleem gezamenlijk aankaarten bij de gemeente, tot eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf aan de slag gaan.