Vergaderingen

‘Laeve Grashook’ is de dorpscommissie van Grashoek. We zetten ons op een proactieve manier in voor de leefbaarheid van Grashoek. Dat doen we sámen met het dorp. Als dorpscommissie vergaderen we daarom minimaal zes keer per jaar openbaar, in het gemeenschapshuis. Dat betekent dat iedereen bij die vergaderingen kan aansluiten, om te luisteren of zelf een onderwerp in te brengen.

Heb je een onderwerp dat je met ons wil bespreken? Laat het ons dan weten door te mailen naar info@laevegrashook.nl.

Volgende vergadering

De volgende vergadering/bijeenkomst is nog niet gepland. Zodra de datum bekend is, wordt dat hier bekend gemaakt. Ook de agenda wordt hier kort van tevoren gepubliceerd.

Vorige bijeenkomsten

  • Woensdag 22 maart 2023 was er een vervolgbijeenkomst voor verenigingen en stichtingen van Grashoek. We hebben toen verder gepraat over de thema’s bestuurlijke samenwerking; gezamenlijke activiteiten in Grashoek; en een gezamenlijk informatieblad voor Grashoek.
  • Woensdag 23 november 2022 hebben we een bijeenkomst voor verenigingen en stichtingen van Grashoek georganiseerd. We gingen op een interactieve manier aan de slag met de thema’s samenwerking; PR & communicatie; en toekomst/ontwikkeling/visie.
  • Dinsdag 10 mei 2022 was er een openbare vergadering van de dorpscommissie. Naast de reguliere bespreekpunten was er ruimte voor inwoners om agendapunten/onderwerpen in te brengen.
  • Woensdag 23 maart 2022 was er een themabijeenkomst over verkeer in Grashoek en het dorpsplein (het plein bij de kerk).
  • Woensdag 3 november 2021 was de kick-off bijeenkomst van dorpscommissie Laeve Grashook. Hier werd de nieuwe dorpscommissie gepresenteerd en gingen we op een interactieve manier in gesprek over thema’s die het dorp belangrijk vindt.