2de bijeenkomst samenwerking verenigingen

Vorige week woensdag (22 maart) hebben we voor de tweede keer in korte tijd een bijeenkomst voor alle Grashoekse verenigingen georganiseerd. Tijdens een eerdere bijeenkomst (november 2022) is er gebrainstormd over mogelijke samenwerkingen. Nu werd er een volgende stap gezet door met elkaar af te stemmen wat er samen mogelijk en onmogelijk is.

Aan de hand van de 3 onderwerpen, “bestuurlijke samenwerking”, “gezamenlijke activiteiten” en “huis-aan-huis verenigingsblad” werd er met elkaar verkend wat hierin mogelijk was.

De opkomst en de inbreng van de aanwezigen was super en zeker voldoende om dit traject verder door te zetten! Dorpscommissie Laeve Grashook en welzijnsorganisatie Vorkmeer gaan nu bekijken welke zaken concreet kunnen worden opgepakt.

De ideeën en intenties zijn er, maar het is nu zaak om dit echt vorm gaan geven. Met als doel natuurlijk het prachtige verenigingsleven in Grashoek in stand te kunnen houden en waar mogelijk zelfs nog te kunnen verbeteren.

Wij houden jullie op hoogte!

Gepubliceerd door dorpscommissielaevegrashook

‘Laeve Grashook’ is de dorpscommissie van Grashoek. We zetten ons op een proactieve manier samen met het dorp in voor de leefbaarheid van Grashoek.

%d bloggers liken dit: