Update actie ‘Grashoek voor Oekraïne’

Afgelopen maandag zijn we gestart met de voorbereidingen voor kleinschalige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en het organiseren van een dagopvang voor deze mensen in de Ankerplaats. Wij zijn heel blij dat er inmiddels ongeveer 40 bedden (op binnenlocaties) toegezegd zijn. Daarnaast zijn er ook nog diverse campingplekken en caravans aangeboden, maar de voorkeur gaat eerst naar opvang binnenshuis, zoals ook eerder aangegeven.

Afgelopen vrijdag 11 maart is er een eerste bijeenkomst geweest van vrijwilligers die willen gaan meehelpen bij de dagopvang. Er is veel informatie uitgewisseld en er zijn concrete afspraken gemaakt om de dagopvang in te inrichten. Wij zijn heel erg blij met het enthousiasme van deze mensen. Ze staan klaar om onze gasten te ontvangen en daar waar nodig te ondersteunen. Ook is er inmiddels professionele ondersteuning vanuit welzijnsorganisatie Vorkmeer en is er een goed direct contact met de gemeente Peel en Maas. Met de opvangaanbieders wordt onderling afgestemd wat er nog moet gebeuren voordat de mensen aankomen. Vrijwilligers zijn de onderkomens gereed aan het maken voor huisvesting.

Over de werkelijke komst van de vluchtelingen is nog geen duidelijkheid. Wel zijn er goede contacten met een inwoner uit Meijel die in Polen werkt en mogelijk een groep Oekraïners naar Grashoek kan sturen. Voor deze mensen is het echter een hele grote stap om naar Nederland te komen, zo ver weg van hun dierbare en vertrouwde omgeving.

Een andere uitdaging is ook de reis van Oekraïne naar Nederland. De kosten zijn aanzienlijk en als dorpscommissie hebben we zelf (nog) geen financiële middelen hiervoor. Ook hier gaan vrijwilligers zich voor inzetten.

Donatie doen voor de actie

Mocht je de actie ‘Grashoek voor Oekraïne’ financieel willen ondersteunen, bijvoorbeeld om de reis van de vluchtelingen of de dagopvang te betalen? Dan kun je een donatie overmaken naar IBAN NL27RABO0324083262 t.n.v. BWIG, onder vermelding van “Grashoek voor Oekraïne”. Alvast bedankt voor de hulp!

Wil en kun jij ook helpen?

Heb jij plaats om vluchtelingen onder te brengen en ben je hiertoe bereid? Of wil je op een andere manier helpen bij deze actie? Stuur dan een berichtje via de Facebookpagina van Laeve Grashook, een mailtje naar actie@laevegrashook.nl of bel met John Janssen van de dorpscommissie via tel. 0620005885.

Het motto van Laeve Grashook is “Wae doon ’t same”. En sámen kunnen we als dorp iets voor de mensen uit Oekraïne betekenen!

Foto: Jac Haenraets

Gepubliceerd door dorpscommissielaevegrashook

‘Laeve Grashook’ is de dorpscommissie van Grashoek. We zetten ons op een proactieve manier samen met het dorp in voor de leefbaarheid van Grashoek.

%d bloggers liken dit: