Sluit aan bij onze openbare vergadering! (10 mei)

De dorpscommissie vergadert een aantal keer per jaar openbaar, in het gemeenschapshuis. Iedereen is welkom om bij die vergaderingen aan te sluiten, om te luisteren of zelf een onderwerp in te brengen. 

Op dinsdag 10 mei om 19.30 uur is onze volgende openbare vergadering. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Je hoeft je hier niet voor aan te melden. 

Dit is de agenda: 

  • Notulen vorige vergadering 
  • Ingekomen stukken 
  • Status actielijst en lopende zaken 
  • Update commissie duurzaamheid  
  • Initiatief boek verwelkomen nieuwe inwoners (vanuit binding met het dorp; voorstel van de Historische Werkgroep Grashoek) 
  • Ingebrachte agendapunten van inwoners 
  • Rondvraag 

Agendapunt inbrengen

Heb je een onderwerp dat je met ons wil bespreken? Deel het van tevoren met ons door een berichtje te sturen via Facebook of door te mailen naar info@laevegrashook.nl 

Gepubliceerd door dorpscommissielaevegrashook

‘Laeve Grashook’ is de dorpscommissie van Grashoek. We zetten ons op een proactieve manier samen met het dorp in voor de leefbaarheid van Grashoek.

%d bloggers liken dit: