Toekomstvisie

Een toekomstvisie geeft een duidelijk beeld van wat je wil dat er in de toekomst gaat gebeuren. Een soort ‘droombeeld’. In 2013 en 2014 zijn de werkgroep ‘Leefbaar Grashoek’ en het Dorpsoverleg Grashoek daarmee aan de slag gegaan. Ze hebben verschillende gesprekken georganiseerd met inwoners. In die gesprekken is gesproken over de identiteit en toekomst van Grashoek. Om zo een beeld te schetsen: waar willen we over 5 jaar staan?

De resultaten van die gesprekken zijn, samen met de structuurvisie voor Grashoek (het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van woningbouw in het dorp en de verdere ontwikkeling van economische bedrijvigheid) en de nota ‘Wissels Om’ van de gemeente Peel en Maas (niet de gemeente maar juist de gemeenschap is steeds meer zelf aan zet voor wat betreft leefbaarheid en de invulling van de eigen leefwereld), gebundeld en gepresenteerd in een toekomstvisie. Daarmee werd een basis gelegd voor de plannen waarmee het dorpsoverleg en de werkgroepen aan de slag zijn gegaan. Het document is hieronder te downloaden.

Ook voor dorpscommissie Laeve Grashook zijn de thema’s die in die toekomstvisie naar voren komen, belangrijke speerpunten. Het geeft namelijk aan welke thema’s de inwoners van Grashoek belangrijk vinden.

We staan voor en streven naar een leefbaar en levendig dorp, waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is. Waar een sterk verenigingsleven is, voldoende ruimte op de woningmarkt, goede voorzieningen zijn, aandacht voor jongeren én voor ouderen, goed basisonderwijs is, een gezond ondernemersklimaat en voldoende bedrijvigheid, aandacht voor verkeersveiligheid. Daarnaast liggen er, als dorp midden in de natuur, nog allerlei kansen en mogelijkheden voor recreatie en horeca.

Aan de slag met een toekomstvisie

Na 2014 is de toekomstvisie niet meer geüpdatet. Het is daarom onze ambitie als dorpscommissie om de komende jaren samen met inwoners aan de slag te gaan met het hernieuwen van de toekomstvisie van Grashoek. Hoe kijken we met z’n allen naar de toekomst van ons dorp, waar willen over 10 jaar staan?

Dat kunnen en willen we als dorpscommissie niet zelf verzinnen. Iedereen mag daarover meedenken en meepraten. De opbrengst daarvan bepaalt de koers die we gaan uitzetten. Daarmee kiezen we richting, bepalen we waar we ons samen voor gaan inzetten. Deze dorpsvisie wijst dus uit welke onderwerpen er de komende jaren op de rol staan. Het levert daarmee mede de ‘agenda’ op voor de dorpscommissie en de werkgroepen van Laeve Grashook.