Werkgroepen

Naast dorpscommissie Laeve Grashook zijn er in Grashoek allerlei werkgroepen en commissies actief. Deze werkgroepen en commissies gaan aan de slag met verschillende thema’s en werken allemaal zelfstandig. Waar nodig, voorziet de dorpscommissie hen van suggesties en advies.

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen & commissies actief:

Wonen

Voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. De werkgroep Wonen houdt zich daarmee bezig. Welke woonbehoeftes zijn er in het dorp? Op basis daarvan brengt de werkgroep adviezen uit aan de gemeente Peel en Maas én werkt de werkgroep in overleg met de gemeente aan plannen voor woningbouw. Zodat wonen in Grashoek zo aantrekkelijk mogelijk blijft, nu en in de toekomst.

Wie is de commissie Wonen?

Ralph Verhaegh, Henk Boots, Bas Gloudemans en Martien Reinders.

BWiG (Bevordering Welzijn inwoners Grashoek)

BwiG zet zich in voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van inwoners van Grashoek. Het doel: mensen zo lang mogelijk te kunnen laten ‘meedoen ‘aan het sociale leven in Grashoek. Voorbeelden zijn hulp bij het huishouden, de inloopbijeenkomsten ‘Effe Ankeren’ en het maatjesproject.

Wie is stichting BwiG?

Jac Haenraets, Louis Dambacher, Bert Coppers, Toos Manders en Jan Strik.

Duurzaamheid

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we over tientallen jaren ook nog kunnen genieten van ons mooie dorp? Deze werkgroep brengt in kaart hoe we aan de slag kunnen gaan met duurzaamheid.

Wie is de commissie Duurzaamheid?

Eddy Thewis, Frits Verlinden, Peter Nouwen, Paulien van der Woude, Jan Linssen en Nancy Winkelmolen.

Historische Werkgroep Grashoek

Deze werkgroep houdt zich, op allerlei manieren, bezig met de historie van ons dorp. Zo hebben ze twee delen van het boek ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt…’ gepubliceerd, over de geschiedenis van Grashoek. Daarnaast staan er op diverse plekken in het dorp borden met informatie over de geschiedenis van die plek.

Kijk ook eens op de website van de Historische Werkgroep Grashoek!

Wie is de Historische Werkgroep?

Huub Kluijtmans, Henk Steeghs, Peter Krekels, Nel Coppers, Piet Madou, Jan Gubbels, Eddy Thewis, Twan van Roy, Wiel Peeters, Lambert Cox en Pip Kay.

Andere werkgroepen

Op dit moment zijn er ook een werkgroep Kermis en een werkgroep Dorpsplein actief. Daarnaast zijn in Grashoek ieder jaar een Oranje comité (Koningsdag), een Vierdaagse comité en een Sinterklaas comité actief.